Sit­ter bra – går tyst

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

KOM­FOR­TEN i Toyo­ta Mi­rai är över­ras­kan­de bra. Bi­len går tyst och fjäd­rings­kom­for­ten är bra. Vi sit­ter ock­så bra bå­de i fram­sto­lar­na och i bak­sä­tet. Kanske kan man gnäl­la på li­te vind­ljud i hög­re has­tig­he­ter om man ska va­ra pe­tig, men det är ing­en fa­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.