En rik­tigt dyr bil

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

DET FINNS INGA upp­gif­ter om vad Mi­rai kom­mer att kos­ta när den lan­se­ras i Sve­ri­ge. Men helt klart kom­mer det­ta att bli en rik­tigt dyr bil – i Tyskland kos­tar den mot­sva­ran­de 600 000 kro­nor. Att den är re­la­tivt bil­lig i drift drar dock upp be­ty­get nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.