An­skräm­ligt ut­se­en­de

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

TOYO­TA HAR verk­li­gen vå­gat ta ut sväng­ar­na när de ri­tat sin Mi­rai – men friskt vå­gat är in­te all­tid hälf­ten vun­net. Mi­rai ser an­skräm­lig ut när man be­trak­tar den med eu­ro­pe­is­ka ögon. Det är möj­ligt att den får mer upp­skatt­ning hem­ma i Ja­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.