Lugn och har­mo­nisk

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

DEN INTERIÖRA de­sig­nen i Toyo­ta Mi­rai är be­tyd­ligt mer san­sad än den skri­ki­ga ex­te­ri­ö­ren. Här finns inga kons­tig­he­ter, ut­an ku­pén upp­levs som lugn och har­mo­nisk. Bra käns­la i ma­te­ri­a­len och rätt snyg­ga lös­ning­ar för in­stru­men­te­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.