Späns­ti­ga egen­ska­per

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

BMW 7-SE­RIE BJU­DER på en märk­lig kör­upp­le­vel­se. Sam­ti­digt som bi­len är aris­to­kra­tiskt lugn i sin fram­to­ning finns här späns­ti­ga egen­ska­per som vi kän­ner igen från spor­ti­ga­re mo­del­ler. Det är som om 7-se­ri­en ibland glöm­mer bort att den är en li­mousi­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.