Sit­ter bra – går tyst

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

DET­TA ÄR EN jät­teskön bil att åka i – det är ju själ­va po­äng­en med en stor svin­dyr se­dan. Bi­len går tyst och fjäd­rings­kom­for­ten hål­ler myc­ket hög klass. Dess­utom är sto­lar­na grym­ma, bå­de fram och bak. Dock når 7- Se­ri­en in­te rik­tigt upp till Mer­ce­des S-Klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.