Ele­gant på ano­nymt sätt

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

DET HÄR ÄR en snygg bil, in­te tu tal om det. Nya 7-se­ri­en är ele­gant på ett åter­hål­let och ano­nymt sätt. Det är in­te en de­sign som skri­ker, men tit­tar man or­dent­ligt kom­mu­ni­ce­rar for­mer­na styr­ka, kom­pe­tens och fet plån­bok. Som en Ar­ma­ni­ko­stym, typ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.