Käns­la av topp­kva­li­tet

Allt Om BILAR - - Arets Bil 2016 -

HÄR BJU­DER BMW på en mäs­ter­lig in­te­ri­ör! Käns­lan av topp­kva­li­tet går ige­nom i var­je de­talj i bi­len. Väl ut­val­da ma­te­ri­al som snyggt kom­bi­ne­ras ska­par en lyx­ig käns­la, men det blir in­te för myc­ket. Det hand­lar om god smak och ett im­po­ne­ran­de hant­verkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.