Finns in­te många kvar

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Även om bi­len var van­lig på vägar­na förr i ti­den finns det in­te många kvar, och det är väl­digt ovan­ligt att nå­gon bjuds ut till för­sälj­ning. En för­sik­tig upp­skatt­ning är att pri­set för en väl fun­ge­ra­de bil i bra bruks­skick lig­ger nå­gon­stans mel­lan 20 000 och 30 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.