Sport­vagns­pre­stan­da, sa re­kla­men

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Re­klam­ma­kar­na fram­höll gär­na att bi­len ha­de sport­vagns­pre­stan­da tack va­re V4-mo­torn och de bre­da slang­lö­sa 13-tums­däc­ken, och det var ett för­sälj­nings­ar­gu­ment som gick hem. Jäm­fört med då­ti­dens kon­kur­ren­ter är det­ta helt klart fö­ra­rens bil, väg­håll­ning­en är bra sam­ti­digt som de ser­vo­as­si­ste­ra­de skiv­brom­sar­na fram och trum­brom­sar­na bak mat­char farte­gen­ska­per­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.