1161- 1503 MIL

Allt Om BILAR - - Klassikern -

KOST­NA­DER: Inga kost­na­der för­u­tom bräns­le. DET­TA HAR HÄNT: Ef­ter ett par vec­kor med fun­ge­ran­de dis­play kom felet till­ba­ka igen un­der en li­te läng­re kör­ning. Nå­got märk­ligt är det som hän­der med dis­play­en som bör­jar slå av och på. När tänd­ning­en slås av kan felet för­svin­na. Un­der den se­nas­te lång­kör­ning­en har vi ock­så märkt en ten­dens till kraft­tapp. Det känns som att mo­torn häm­tar an­dan – el­ler som att väx­eln är på väg att släp­pa. Det är ba­ra un­der väl­digt kort tid, ba­ra som en li­ten suck i mo­torn när vi hål­ler jämn fart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.