3

Re­kom­men­de­rat åt­gärd

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Rö­ret bakom bak­re ljud­däm­pa­ren, mås­te den fin­nas? Ljud­däm­pa­ren ej ros­tig.

Jörn MOR­GAN: På per­son­bil och lätt last­bil får in­te av­gas­rö­ret myn­na ut un­der ut­rym­met för fö­ra­ren el­ler pas­sa­ge­ra­re el­ler an­nan del av ka­ros­se­ri­et som är sam­man­byggt med per­sonut­rym­met. Men om det in­te finns nå­gon som helst risk att det kom­mer in av­ga­ser i per­sonut­rym­met un­der kör­ning kan bi­len god­kän­nas om slut­rö­ret bakom ljud­däm­pa­ren sak­nas. Är det ett långt slut­rör bakom ljud­däm­pa­ren som rostat bort så re­kom­men­de­rar jag att det åt­gär­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.