Knac­ka li­te

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

3Jag har ett li­te mys­tiskt pro­blem med min Range Ro­ver från 1997. Den star­tar all­tid ut­an pro­blem kall. Men när man ska star­ta bi­len varm har den pro­blem med tom­gång­en i cir­ka 30 se­kun­der in­nan den sta­bi­li­se­ras. Vad tror du att det kan va­ra för fel?

Eskil JONAS: Hej Eskil. Giss­nings­vis så sit­ter det en tom­gångs­mo­tor på din bil och des­sa kan krång­la ibland. Ibland kan det hjäl­pa att knac­ka li­te för­sik­tigt på den när du star­tar bi­len (el­ler enkla­re om en vän star­tar om du står vid mo­torn) och se om du får nå­gon för­änd­ring i tom­gångsvar­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.