Va­jern kan kär­va

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Fick pro­blem med kopp­ling­en på min gam­la Saab 900 – den gick in­te att tram­pa ur or­dent­ligt. Jag byt­te kopp­lings­pa­ke­tet själv, men pro­ble­met blev sna­ra­re vär­re. Vad har jag mis­sat här egent­li­gen? Karl-Erik JONAS: Hej Karl-Erik. Om det är en Saab 900 års­mo­dell mel­lan 1994-1998 så sit­ter det kopp­lingsva­jer på dem som kan kär­va gans­ka or­dent­ligt. Bå­de den och själ­va hävar­men vid lå­dan kan or­sa­ka så­da­na be­kym­mer du be­skri­ver. För jag ut­går från att du även bytt urtramp­nings­la­ger när du byt­te kopp­ling­en och att det in­te är det som går trögt.

Är det bra att hop­pa över väx­lar, så kal­lad eco-driving? Jonas sva­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.