Kam­re­men är av…

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Ford Focus flex­i­fu­el -03, kam­re­men gick av. Vad kan ha gått son­der? Har den in­bygd säk­ring så att den in­te ba­ra pa­jar? Å går det att jag gör det själv? Cristi JONAS: Hej Cristi. Kam­rems­ha­ve­ri är of­ta li­ka med mo­tor­ha­ve­ri dessvär­re. Du får nog ut­gå från att åt­minsto­ne ven­ti­ler­na be­hövs by­tas ut el­ler byte topplock, i värs­ta fall kanske he­la mo­torn om kol­var med me­ra ta­git ska­da. Om du in­te är en väl­digt duk­tig bel­me­ka­ni­ker så är det­ta ingen­ting man gör själv. Man be­hö­ver dess­utom en del spe­ci­al­verk­tyg till det­ta ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.