Bi­len dör när den blir varm

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Jag har en Au­di A4. 1,8. Ett fel som jag in­te fat­tar: bi­len går hur bra som helst när den är kall. Men när den blir varm så dör bi­len. Vad är felet?

Li­nuz JONAS: Hej Li­nuz. Det går in­te att sva­ra på det­ta då det kan va­ra många oli­ka or­sa­ker. Temp­gi­va­re är väl en tan­ke som dy­ker upp el­ler kanske en bräns­le­pump som slu­tar fun­ge­ra när den blir varm. Man bör fel­sö­ka bi­len in­nan man bör­jar by­ta kom­po­nen­ter på chans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.