Sve­ri­ge 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Sve­ri­ges mest sål­da bil, V70, ska tas ur pro­duk­tion och det kom­mer att drö­ja minst ett par må­na­der för nya V90 att nå sam­ma vec­ko­för­sälj­ning. Vol­vo vill ha 20 pro­cents mark­nads­an­del i Sve­ri­ge och vi kom­mer att få se Vol­vo ta till al­la tänk­ba­ra knep för att be­hål­la kun­der­na ef­ter som­ma­ren och in i 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.