Ki­na 2

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Mark­na­den i Ki­na har som man sä­ger nor­ma­li­se­rats med en till­växt på ett par pro­cent. Men Vol­vo be­hö­ver över­träf­fa det för att lyc­kas nå del­må­let 800 000 sål­da bi­lar 2020. Nya S90 kom­mer att gö­ra en del, men ty­värr tror jag att bi­len har ett li­te för en­kelt bak­sä­te för att bli en suc­cé i Ki­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.