VW CRAFTER.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Mitt un­der brin­nan­de kris ar­be­tar VW för­stås med nya mo­del­ler. Här syns nya Crafter kraf­tig ka­mou­fle­rad. Som van­ligt ska Crafter kom­ma i fle­ra ver­sio­ner och även som per­son­trans­por­tör. Ryk­tet sä­ger ock­så att det pla­ne­ras för en MAN-ver­sion av bi­len. Och kanske blir det på sikt en Sca­nia? Om det in­te blir så att VW säl­jer Sca­nia för att dra in peng­ar till den si­nan­de kas­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.