AU­DI Q2.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Vi kal­la­de Au­dis mins­ta suv för Q1 un­der någ­ra må­na­der men nu står det klart att Au­di be­ta­lat sig ur fighten med Al­fa Ro­meo om nam­net Q2 vil­ket ska bli nam­net på näs­ta lil­la suv från Au­di. Vi vän­tar oss pre­miär näs­ta år och platt­for­men blir nya MQB i stäl­let för den äld­re platt­for­men som i dag finns i Po­lo och Au­di A1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.