RE­NAULT SCE­NIC.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Re­naults pro­duk­tof­fen­siv har 2015 mest hand­lat om de sto­ra bi­lar­na Espa­ce och Ta­lis­man, men un­der näs­ta år kom­mer någ­ra mind­re bi­lar. Först ut blir Me­ga­ne. Spi­onfo­to­gra­fen har ock­så fång­at den här bi­len – det som ska bli nya Re­nault Sce­nic. Kanske kan vi få se sam­ma typ av fyr­hjuls­styr­ning i Sce­nic som i Espa­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.