SU­ZU­KI IM-4 CON­CEPT.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Su­zu­ki vi­sa­de kon­cept­bi­len IM-4 Con­cept i Genève i vå­ras och re­dan nu syns bi­len ute på test­vägar­na i Al­per­na. Att dö­ma av bil­der­na så finns det långt gång­na pla­ner så pre­miär 2017 är tro­lig för den här fyr­hjuls­driv­na lil­la bi­len. Vi kan vän­ta oss de små ben­sin­mo­to­rer­na på 1.0 re­spek­ti­ve 1,2 li­ter un­der hu­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.