MER­CE­DES E-KLASS T.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Kom­bi på svens­ka men på Mer­ce­des-språk blir det T. Det här är i vil­ket fall kom­bi­ver­sio­nen av nya E-klass som vän­tas vi­sas upp un­der näs­ta år. E-klass ska vi­sas som se­dan, kom­bi, cou­pé och cab­ri­o­let. Kom­bin ska bör­ja säl­jas till som­ma­ren 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.