MA­SE­RA­TI LE­VAN­TE.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Här är Ma­se­ra­tis ef­ter­läng­ta­de suv Le­van­te. När bi­len tes­tas på Nür­bur­gring har myc­ket av ma­ske­ring­en ploc­kats av. Le­van­te byggs på ett upp­da­te­rat chas­si från Ghib­li och Qu­attro­por­te och Le­van­te får ock­så lå­na mo­to­rer­na från si­na sys­kon. Vi kom­mer ock­så att få se en GTS-ver­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.