OPEL MOKKA.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Mokka är en li­te bort­glömd crosso­ver. Men det vill Opel änd­ra på snabbt. Nu vän­tas en över­syn av Mokka så här mitt i pro­dukt­cy­keln. Vi kan vän­ta oss de van­li­ga för­änd­ring­ar­na på ljus och stöt­fång­a­re och vi får sä­kert det nya hel­lju­set som pre­sen­te­ra­des i Ast­ra. Det blir ock­så fler lik­he­ter med Ast­ra – som till ex­em­pel gril­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.