MER­CE­DES CLA .

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Det vän­tas en mind­re an­sikts­lyft­ning på Mer­ce­des CLA un­der näs­ta år. Det blir nya strål­kas­ta­re och nya lam­por bak samt en li­ten för­änd­ring på kofång­a­ren. Den sto­ra upp­da­te­ring­en finns in­ne i bi­len med ny in­stru­men­te­ring och nytt in­for­ma­tions­sy­stem. Vi får ock­så nya sto­lar och en ny ratt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.