Po­li­sens nya va­pen

Allt Om BILAR - - Alltombilar - JAN-ERIK BERG­GREN

Drö­na­re. Det kan bli po­li­sens se­nas­te va­pen i jak­ten på tra­fik­syn­da­re.

– Na­tur­ligt­vis kan vi över­va­ka ­has­tig­he­ter, men kanske fram­för allt for­don som be­ter sig kons­tigt, kör ving­ligt, lig­ger i fel fil och så vi­da­re. Vi kan ock­så lä­sa av re­gi­stre­rings­skyl­tar och sö­ka ef­ter stul­na el­ler på an­nat sätt ef­ter­sök­ta bi­lar. Allt är upp till po­li­sen och de­ras öns­ke­mål, sä­ger Mi­kael Hult som är vd på Cy­bAe­ro, till tid­ning­en Tek­ni­kens Värld.

Drö­na­re har vi hört ta­las om i någ­ra år. Först var det mi­li­tä­ren som an­vän­de ­drö­na­re för att slå till mot en­skil­da mål och al­la som sett tv-se­ri­en Ho­me­land vet ex­akt vad en drö­na­re kan gö­ra.

ALEXANDER OLWAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.