Kia Op­ti­ma blir sä­kert en suc­cé

Allt Om BILAR - - Brev -

Bra skri­vet av Kia Op­ti­ma. Vårt fö­re­tag har köpt den­na bil och även and­ra Kia Ceed samt Spor­tage. Op­ti­ma är in­te ba­ra snygg – den är ka­non­bra. Mo­del­len ni tes­tat har vi re­dan be­ställt för de vi nu kör är die­sel av den nu ak­tu­el­la mo­del­len men vi kom­mer att ut­ö­ka vå­ra bi­lar och då är det själv­klart med nya Op­ti­ma. Bäst är drift­sä­ker­he­ten och kost­na­der­na och kom­for­ten som är ka­non­bra lik­som här­lig ste­reo, Al­la fi­nes­ser in­te att glöm­ma för bi­len är helt kom­plett. Den blir sä­kert en suc­cé när den lan­se­ras.

JAN-ERIK:

Gun­nar Bo­st­röm

Grat­tis till ett bra köp. Jag hål­ler Kia Op­ti­ma som en av årets all­ra störs­ta po­si­ti­va över­rask­ning al­la ka­te­go­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.