Spän­nan­de att föl­ja A4…

Allt Om BILAR - - Brev -

Så sant som du skri­ver om nya A4, trist de­sign, hemsk front, i klass med Toyo­ta Mi­rai som trots allt har vå­gat pro­va på nå­got nytt. Man får sä­ga vad man vill om Chris Bang­le men han vå­ga­de ta ut sväng­ar­na vil­ket re­sul­te­ra­de bl a till Z4. Au­di har kört fast i sin fe­ga stil, så synd för an­nars så kom­pe­ten­ta bi­lar.

J Jär­vi­nen

JAN-ERIK:

Det ska bli spän­nan­de att föl­ja för­sälj­ning­en av nya A4 och se vad bil­kun­der­na tyc­ker. Det är trots allt de som fäl­ler det slut­li­ga av­gö­ran­det och då kan det li­te trå­ki­ga ibland lö­na sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.