Nu har vi bätt­re ljud­kva­li­tet

Allt Om BILAR - - Brev -

Tack för en bra podcast! Jag mås­te dock fram­fö­ra star­ka kla­go­mål på ljud­kva­li­te­ten, den är ibland så då­lig att man in­te kan lyss­na vi­da­re på av­snit­tet. Lyss­na på Alex och Sig­ge el­ler Filip och Fred­rik så har ni en bra re­fe­rens.

Ola Möl­ler

JAN-ERIK:

Tack, Ola. Jag hål­ler med om ljud­kva­li­te­ten på någ­ra av pod­dar­na va­rit för då­lig. Men vi har bätt­rat oss plus att vi nu verk­li­gen för­sö­ker att spe­la in i vår stu­dio li­te of­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.