Har ni tes­tat Pas­sat igen?

Allt Om BILAR - - Brev -

”Men den fak­tis­ka för­bruk­ning­en får vi åter­kom­ma till när vi kan tes­ta Pas­sat GTE un­der en li­te läng­re tid.” Gjor­des nå­gon mer test?

Tho­mas No­vin

JAN-ERIK:

Nej, ty­värr har vi in­te haft till­fäl­le att test­kö­ra Pas­sat GTE ef­ter det testet i Stock­holms in­nerstad som re­sul­te­ra­de i den text du re­fe­re­rar till. Men vi ska tes­ta GTE och and­ra ladd­hy­bri­der i mo­tor­vägs­fart framö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.