Sit­ter bätt­re än på länge

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TYST OCH BE­KVÄMT, spe­ci­ellt på mo­tor­vä­gen. Jag sit­ter ock­så bätt­re än på länge i en pick­up då sto­len flyt­tats upp från gol­vet så att jag slip­per slå i be­nen i rat­ten. Men det går att för­bätt­ra sto­lar­na och kom­for­ten i stads­tra­fik. Li­te trångt vid si­dan av sto­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.