Nis­san har än­då för­sökt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NIS­SAN SKA HA en eloge för att de verk­li­gen för­sö­ker att kläm­ma in ny och bra sä­ker­hets­tek­nik i si­na trans­port­bi­lar. Men det finns mer och det finns bätt­re funk­tio­ner. Jag för­står in­te var­för trans­port­bi­lar­na ska be­hö­va lig­ga ste­get ef­ter per­son­bi­lar­na? Plus än­då för start-i-bac­ke­hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.