Pas­sar bra till bi­len

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HAR LÄNGE va­rit en kamp bland pick­up­till­ver­kar­na att byg­ga den mest kraft­ful­la mo­torn. Nis­san var med i den kam­pen un­der någ­ra år, men har nu re­sig­ne­rat till för­mån för den nya 2,3-li­ters­die­seln. Det är klokt. Mo­torn pas­sar bi­len myc­ket bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.