Lyx och dy­ra ma­te­ri­al

Allt Om BILAR - - Provkörning -

RÄTT OR­DI­NÄRT TROTS att Nis­san häm­tat det mesta av in­stru­men­te­ring från Qashqai och de and­ra bi­lar­na i fa­mil­jen. En­kel in­stru­men­te­ring som ha­de lyft yt­ter­li­ga­re med he­ad-up- dis­play och med dö­da-vin­kel-var­na­re i back­speg­lar­na. Plus för nyc­kel­löst sy­stem. Mi­nus för trånga dörr­fack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.