Skö­nas­te att åka i

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR RÄC­KER FAK­TISKT in­te vårt be­tygs­sy­stem till för att gö­ra den här bi­len rätt­vi­sa. För­mod­li­gen är det­ta den skö­nas­te bi­len man kan åka i nu. Bi­len går tyst. Luft­fjäd­ring­en är fan­tas­tisk. Sto­lar­na är ma­gis­ka. Mas­sa­gen är un­der­bar. Världs­klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.