Bil­lig jäm­fört med and­ra...

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET KOS­TAR VÄL­DIGT myc­ket peng­ar att kö­pa en Mer­ce­des-May­bach. Grund­pri­set för Mer­ce­des-May­bach S 500 4ma­tic är 1 369 000 kro­nor, sen till­kom­mer ex­tra­ut­rust­ning. Jäm­fört med lik­vär­di­ga kon­kur­ren­ter är det dock rätt bil­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.