Lyx och dy­ra ma­te­ri­al

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET­TA ÄR EN myc­ket spe­ci­ell in­te­ri­ör som präglas av ex­klu­si­vi­tet och lyx. Här finns mas­sor av dy­ra ma­te­ri­al snyg­ga de­tal­jer. Kanske kan man tyc­ka att May­bach näs­tan är för på­kostad, det he­la ba­lan­se­rar far­ligt nä­ra grän­sen till det osmak­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.