Ståt­ligt ut­se­en­de

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MER­CE­DES- MAY­BACH S 500 är en snygg bil, tyc­ker vi. Dock är nog den van­li­ga S-Klass snäp­pet snyg­ga­re. Den för­läng­da May­bach-ver­sio­nen har in­te sam­ma har­mo­ni i si­na pro­por­tio­ner. Dock ser den så klart mer stånds­mäs­sig ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.