Kva­li­tet rakt ige­nom

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PORSCHE 911 CAR­RE­RA har mas­sor av ut­rust­ning som stan­dard och det är bra kva­li­tet på gre­jer­na. En ny­het är det ny­ut­veck­la­de sy­ste­met PCM som nu bju­der på on­li­ne-na­vi­ge­ring, sjutums pek­skärm och röst­styr­ning. Smartp­ho­nes kopp­las upp via wi­fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.