Ing­et änd­ras i onö­dan

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PORSCHE 911 ÄR en de­sign man in­te änd­rar för myc­ket i onö­dan. Någ­ra små för­änd­ring­ar har dock gjorts, vi hit­tar en ny mo­tor­luc­ka, om­ar­be­ta­de dör­rar och dörr­hand­tag, en nå­got om­ar­be­tad front och bak­ljus som har fått en mer tre­di­men­sio­nell look. Snyggt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.