Pris­värt – trots allt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NYA PORSCHE 911 Car­re­ra S kos­tar från 1 062 000 kro­nor. Det är jät­te­myc­ket peng­ar. Dess­utom blir bi­len dyr att för­säk­ra. Men på nå­got sätt är det­ta än­då pris­värt, det finns få så ro­li­ga sport­bi­lar som bju­der på så här myc­ket kva­li­tets­käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.