0–36 MIL

Allt Om BILAR - - Intervju -

KOST­NA­DER: Inga kost­na­der för­u­tom bräns­le. DET­TA HAR HÄNT: Ef­ter att ha test­kört två va­ri­an­ter av Mitsubishi Out­lan­der PHEV har vi nu bytt till den all­ra se­nas­te ver­sio­nen. Bi­len var helt ny när vi häm­ta­de den på Mitsubishi­im­por­tö­rens kon­tor norr om Stock­holm. Vi har in­te ens tan­kat bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.