MI­NUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

– UT­RYM­MEN. Visst är ut­rym­me­na sto­ra i Q7 – men in­te li­ka smart dis­po­ne­ra­de som i den nya ge­ne­ra­tio­nen av mo­del­len. – EKO­NO­MIN. Au­di Q7 är fort­fa­ran­de dyr som be­gag­nad. Dess­utom ska man no­ga un­der­sö­ka för­säk­rings­kost­na­der­na fö­re köp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.