MI­NUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

– LJUDKOMFORTEN. Är man rik­tigt käns­lig för väg­bul­ler kanske en an­nan bil är att fö­re­dra. Det bull­rar en del från Skoda Su­perb. – IN­TE­RI­Ö­REN. Visst är det snyggt och funk­tio­nellt i den här bi­len, men spe­ci­ellt ro­ligt är det in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.