Ral­lyX Nor­dic 2016

Allt Om BILAR - - Nyheter - JAN-ERIK BERG­GREN

1 MAJ: Sköv­de (STCC) 4 JU­NI: Ar­vi­ka 28 JU­LI: Sträng­näs 3 SEP­TEM­BER: Sol­val­la (STCC) 24 SEP­TEM­BER: Knut­storp (STCC) 8 OK­TO­BER: Nor­ge Ban­ra­cingse­ri­en STCC av­görs på sam­ma ba­nor som för­ra året, men med en del nya in­slag.

– Pre­cis som i år blir Man­torp en kvälls­täv­ling. Av öv­ri­ga kom­mer tre att sam­kö­ras med Ral­lyX. Det hand­lar om Sköv­de, Sol­val­la och fi­na­len på Ring Knut­storp i Skåne

Nytt för året är att någ­ra av del­täv­ling­ar­na i STCC in­te kom­mer att av­gö­ras som bruk­ligt fre­dag-lör­dag. I Sköv­de, Anderstorp, Fal­ken­berg och Karlsko­ga blir täv­lings­da­gar­na lör­dags­ön­dag. I Ral­lyX Nor­dic finns fem del­täv­ling­ar i Sve­ri­ge och en del­täv­ling i Nor­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.