An­nat namn ut­om­lands

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Vol­vo Ama­zon lan­se­ra­des som en ef­ter­trä­da­re till PV 444 re­dan 1956 och kom se­dan att till­ver­kas till 1970. Ut­an­för Nor­den mark­nads­för­des bi­len som Vol­vo 121/122S/123GT, ef­tersom nam­net Ama­zon var upp­ta­get av en tysk mo­tor­cy­kel­till­ver­ka­re. Un­der årens lopp sked­de en hel del fa­ce­lifts och för­änd­ring­ar i mo­tor­spe­ci­fi­ka­tio­ner­na, men själ­va grund­kon­cep­tet var i stort sett oför­änd­rat un­der de 14 år som bi­len till­ver­ka­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.