Finns många Ama­zo­ner kvar

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Ama­zo­nen till­ver­ka­des i när­ma­re 700 000 ex­em­plar och det gör att det finns en hel del bi­lar kvar i Sve­ri­ge. Rik­tigt ri­si­ga ex­em­plar el­ler på­bör­ja­de re­no­ve­rings­ob­jekt bru­kar kos­ta någ­ra tu­sen­lap­par me­dan ori­gi­nal­bi­lar i ett myc­ket bra bruks­skick bjuds ut från cir­ka 70 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.