Ac­ce­le­re­rar lång­samt

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Volvos äld­re bruks­bi­lar bru­kar säl­lan bju­da på någ­ra un­der­hål­lan­de kö­re­gen­ska­per och Ama­zo­nen är ing­et un­dan­tag. Den mer el­ler mind­re out­slit­li­ga B18-mo­torn ska ge 75 häs­tar en­ligt spe­ci­fi­ka­tio­ner­na, men des­sa märks in­te av spe­ci­ellt myc­ket. Bi­len ac­ce­le­re­rar lång­samt och med di­a­go­naldäck på bi­len är väg­håll­ning­en väl­digt dif­fus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.