Ing­en hit­tar num­ret

Allt Om BILAR - - Besiktning -

5Bil­prov­ning hit­ta­de ej in­ris­ta­de chas­si­num­mer på vår ser­vice­bil. Det finns en skylt i mo­tor­rum­met som vi­sar chas­si­num­mer mm. Det du­ger in­te för bil­prov­ning­en. Han vill ha ett in­ristat chas­si­num­mer på ra­men. Ing­en kan hit­ta det. Kan ni hjäl­pa oss var på ra­men chas­si­num­mer finns? IVE­CO 35C15 2004

Tack­sam för ett svar MOR­GAN: Vid kon­troll­be­sikt­ning­en mås­te all­tid en iden­ti­tets­kon­troll för att sä­ker­stäl­la for­do­nets iden­ti­tet gö­ras. Iden­ti­fi­e­ring­en ska gö­ras mot for­do­nets in­stan­sa­de chas­si­num­mer/iden­ti­fi­e­rings­num­mer. For­do­nets he­la in­stan­sa­de chas­si­num­mer/iden­ti­fi­e­rings­num­mer ska jäm­fö­ras med chas­si­num­ret i bi­lens tek­nis­ka da­ta re­gi­stre­rat hos Trans­port­sty­rel­sen. På IVE­CO DAILY (35C15) av års­mo­dell 2004 sit­ter det in­stan­sa­de chas­si­num­ret på hö­ger ram­balk in­nan­för fram­hju­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.